Overlopende privacy mailbox

Mijn elektronische-post bussen lopen de laatste dagen flink vol. Het is te merken dat de handhavingsdatum van de AVG heel dichtbij is. Allemaal organisaties die laten weten dat hun privacy statement is aangepast en of ik dat alsteblieft wil lezen. Soms ook nieuwsbrief verspreiders die vanwege de AVG willen weten of ik akkoord ga met ontvangen van die nieuwsbrief.

Je zou kunnen bedenken dat meesten in die laatste categorie óf slechte raadgevers hebben óf de AVG niet begrijpen. Voor het verzenden van een nieuwsbrief meldt je je gewoon aan met je e-mailadres of vul je een registratieformulier in. Dat is in mijn optiek een actieve toestemming. Geen extra actie nodig. Jammer van de inspanning en de verspilde elektrische stroom. Of zou het zijn dat er dat de nieuwsbrief-adresbestanden een bij elkaar geraapt zooitje zijn van aanmeldingen, geïmporteerde bestanden van ándere uitingen en gekochte, gevonden of geruilde adresbestanden van veronderstelde sus- en prospects? Ik vrees dat het laatste vooral bij grotere bedrijven het geval is.

Een andere overweging bij die overlopende mailboxen vond ik vandaag in een zeer lezenswaardig blog. Een flink citaat is op zijn plaats:

….Enter: een lawine aan privacy e-mails om ervoor te zorgen dat wij, als autonome, goed geïnformeerde burgers en consumenten weten wie wat met onze gegevens doet en we eventueel ook nog –opnieuw- toestemming kunnen geven of intrekken als we daar zin in hebben. De achterliggende gedachte is: meer controle en transparantie zorgen voor een evenwichtigere machtsbalans tussen burger en data verwerkende instanties…..

….De lawine aan privacy e-mails die de AVG nu veroorzaakt biedt dus niet meer controle en transparantie aan burgers. Eerder drukt het ons juist met de neus op de feiten dat we in grote mate afhankelijk zijn van die data verwerkende bedrijven om onze privacybelangen ter harte te nemen. Bovenop een privacy probleem of een dataprotectie probleem, hebben we dan ook van doen met een serieus vertrouwensprobleem.

Een positief effect van die overvolle e-mailbox is dus niet zozeer meer controle en transparantie, maar dat het ons dwingt de cruciale vraag te stellen: “is de AVG eigenlijk wel voldoende om vertrouwen te hebben in al die bedrijven waarvan ik de e-mails nu ongeopend naar mijn digitale prullenbak sleep?”.