Hepta-Wat?


Heptagoon, voor sommigen gesneden koek, anderen vinden het maar een raar woord. Een heptagoon is de wiskundige benaming van een zevenhoek.

Zoals u ziet  lijkt dat een beetje op het grondplan van een vesting.

Dat slaat op de bewaakfunctie die heptagoon heeft. Ik bewaak immers de  de eisen en wensen waarop uw informatie-product gebouwd gaat worden, of dat nu een software applicatie , een internet-activiteit of een informatieproces is.

Dat ik de heptagoon als bedrijfsnaam gekozen heb, heeft ook te maken met mijn helikopterview. Ik bekijk het vraagstuk vanuit 7 domeinen :

  1. Klantbehoefte: de motor achter alles
  2. Processen: de werkprocessen in uw organisatie
  3. Organisatie: de manier waarop u uw bedrijfsvoering georganiseerd heeft
  4. Compliance: de mate waarin u moet voldoen aan extern opgelegde eisen
  5. Gegevens: de data waarmee informatie gecreëerd wordt
  6. Applicaties: de software waarmee bovenstaande domeinen gehanteerd worden
  7. Techniek: de hardware en IT-infrastructuur waarop de software draait