AVG Correctierechten en archiveren

In een eerdere post behandelde een simpele procedure die AVG privacyrechten bij  data recovery garandeert. In het geval van archivering is de handelwijze soms complexer. Denk daarbij aan wetgeving rondom archivering zoals de archiefwet en verbintenissenrecht. Ook zijn er fiscale en andere financiële richtlijnen die eisen dat informatie bewaard moet worden ‘as is’

Hoe verhouden zich de privacyrechten zoals die door de AVG worden beschreven zich met de andere wetgeving?  Of operationele gesteld: Moet ik vragen rondom correctie of verwijdering altijd honoreren? Wat doe ik met mijn verplichte verslaglegging, mijn bewaarplicht en mijn archief als er dergelijke verzoeken binnenkomen?

Het primaire antwoord zit in de eerste plaats in het type wetgeving. De AVG is een – de naam zegt het al- algemene verordening . Archiefwet en regelingen die bewaarplicht afdwingen zijn specifiek. Specifieke wetgeving gaat boven algemene. Daaruit kun je concluderen dat correctie en vergeetverzoeken niet doorgevoerd hoeven worden in archieven en ook niet in verslaglegging op grond van andere regelingen. Anders gezegd: de vastlegging hoeft niet ongedaan gemaakt te worden. En met een beetje nadenken is dat ook wel logisch. Het vergeetrecht is niet bedoeld om als cover-up van persoonlijk handelen te gebruiken of om het bestaan van een persoon te ontkennen.

Bij archivering en verslaglegging is het echter wel zaak om de uitgangspunten van de AVG in acht te nemen. Minimaliseren is er een van anonimiseren en pseudonimiseren zijn twee andere die  in de verordening zelf genoemd worden. Belangrijkste is toch de rechtmatigheid van de gegevensopslag.