Wie is


Caspar van den Bogaert is zelfstandig werkzaam in organisaties waar het optimaliseren van het ict-opdrachtgeverschap een kritische succesfactor is om slagvaardig te blijven.

Na een conservatoriumstudie werkte ik tot 2009  in verschillende dienstverbanden op het snijpunt van business en it in de uitgeversbranche, de ene keer wat meer aan de ict-kant als functioneel applicatiemanager de andere keer weer aan de business kant als database-publisher, redactiemanager en business consultant.
Om mijn werk meer fundament te kunnen geven ben ik aan de Haagse Hogeschool gaan studeren en heb ik in 2002 mijn ing-titel in de informatiekunde gehaald.

Over het moeizame verloop van automatiseringsprojecten zijn bibliotheken vol geschreven. Een bevriend CEO vatte het kernachtig samen met “Bij automatiseren reken ik altijd op tweemaal zoveel tijd en driemaal zoveel geld”

Ik weet dat dat ook anders kan. Organisaties kunnen wel degelijk snel en goed de IT-services krijgen die ze nodig hebben.

Daarom ondersteun ik opdrachtgevers in de gebruikersorganisatie met raad, daad, passie en kennis  bij het definiëren, communiceren en laten realiseren van de juiste service. Mijn lange ervaring in het begeleiden van niet-automatiseerders in het blootleggen van de gewenste oplossingen  levert een schat aan  technieken, methoden en herinneringen op. Juist  vanwege mijn generalisme én mijn vermogen om verstaanbaar te zijn voor zowel technici als  ‘de business’ levert mijn inbreng de producten op die bedoeld zijn.

Ik maak de relevante aspecten van complexe situaties inzichtelijk en bedien daarin zowel directiekamer als werkvloer.

Ik luister, vraag door tot op het bot, analyseer en reik oplossingsrichtingen aan. Ik heb de wijsheid niet in pacht maar fungeer als katalysator, mobiliseer de kunde die  aanwezig is en geef daar meerwaarde aan. De opdrachtgever blijft aan het roer, ik zorg voor de wind in de zeilen.

Een aantal voorbeelden van cases en rollen vind je hier

Naast werken is bandoneon spelen mijn grote passie.