trackrecord

Van maart 2011 tot maart 2012 Nederlands Normalisatie Instituut ( NEN)

business consultancy mbt strategische inzet van nieuwe uitingsvormen en herinrichting primaire fulfillmentsystemen, Adviseren over opzet en ontwerp van nieuwe productlijnen, Projectmanagment bij online ontsluiting normcontent en het inrichten van logistieke processen mbt printing on demand, magazijnoptimalisatie.

Vanaf medio 2010
Mediator voor it-conflicten. Oplossen  van problemen tussen aanbieders en afnemers van software en it-services met mediation technieken

Vanaf maart 2009 tot februari 2011
Opdrachten  waar ‘Goed opdrachtgeverschap‘ een rol speelt zoals bij het opstellen van informatie en procesarchitectuur, vraagstukken rondom content en requirements management in informatieintensieve omgevingen. Als afgeleide daarvan advies en implementatie van ERP en CRM voor midden- en kleinbedrijf

2007 – februari 2009 Sdu Uitgevers, Den Haag
Projectleiding BouwberichtenOnline
Vernieuwing legacy waarbij maatwerk bij afnemers op verouderde platforms gefaciliteerd moet blijven. Omgaan met het spanningsveld tussen het leveren van een standaardoplossing en een account gedreven salesstrategie.

Definitiestudie en functioneel ontwerp www.cobouw.nl

Hanteren van kannibalisatie folioproduct, redactionele weerstand overwinnen bij inzet ander medium. Verwachtingenmanagement bij de producteigenaar.

Pakketselectie CMS

Vinden van de combinatie van flexibiliteit, uitbreidbaarheid, redactioneel gebruiksgemak, centrale repository, lage (beheer)kosten, vendor independency, proven state of the art.

Leverancierselectie remote opmaaksysteem.

Vinden optimale prijskwaliteitverhouding met zicht op langdurige relatie; systeemgebruik passend binnen SDUarchitectuur.

Advisering en ontwerp ketenintegratie uitgeefproducten voor E en W installatiemarkt.

Creëren van fit tussen eigen architectuur en de architectuur van derde partijen, recht doen aan eigenaarschap.

Project coördinatie bij realisatie diverse websites.

Gehanteerde uitdaging: professionele oplossing realiseren met minimaal budget, optimale opdrachtgeverinput met minimale urenbelasting.

Bovenstaande in de functie van business consultant en projectleider bij het ontwikkelen van nieuwe online producten en concepten, van conceptuele brainstorm tot marktintroductie.

2005 – 2007 Sdu Uitgevers, Den Haag.

Implementatie Datawarehouse ( deelontwerpen)

Uitdaging: datamodellering en rapportagestructuur.

Applicatie- en databasemigratie naar Windows XP en SQL2003 ( gedelegeerd opdrachtgever)

Uitdaging: reverse engineering ongedocumenteerde legacy.

Nieuwbouw enterprise advertentiehandlingsysteem ( functionele specificaties, implementatiemanager)

Uitdaging: implementatie advertentietooling in een contentdriven bedrijf. Omgaan met Brits/SriLankaanse opdrachtnemer die geen kennis heeft van advertentieprocessen. Automatisering van testprocessen op een webservicesomgeving.

Gedelegeerd opdrachtgever bij vernieuwbouw www.nbdonline.nl (fase 1; testcoördinator overige fasen)

Uitdaging: datamigratie; bevechten realistische verwachtingen mbt het nieuwe systeem; opzetten teststrategie

Bovenstaande vanuit de formele functie met portefeuille functioneel beheer van het Sdu erpsysteem en systemen voor contentmanagement. Taken daarbij waren Analyseren, begroten en inplannen van changerequests; projectmanagement van nieuwe releases.

1997– 2005 ten Hagen & Stam uitgevers, Den Haag.

Vanuit een functioneel beheerrol  betrokken bij jaarbegrotingen en strategiebepaling. Projectmanagement bij implementatie van incident en change management; CMM3; invlechten externe organisatie. Vendor management van software leveranciers. voorbeelden:

Migratie Progressapplicatie naar mainframe omgeving ( technisch projectleider)

uitdaging: afscheid nemen van functionaliteit en daarvoor oplossingen verzinnen.

Standaardisatie database publicatie platform en ontwikkeling XMLpublicatiestandaard ( eigenaar)

Uitdaging: standaardisatie in eilandverantwoordelijkheid.

Procesarchitectuur extranet redactionele omgeving

Uitdaging: Tooling voor het  herschikken van redactionele verantwoordelijkheid van zuiver intern naar heterogeen extern.

Pakketselectie en Implementatie KLOPOTEK ERPsysteem ( deelgebieden Migratie, Royalties, Advertenties)

Invlechten beheerorganisatie externe vestiging ( procesmanager)

Uitdaging: mindswitch bewerkstelligen naar servicegericht proactief handelen.

Vernieuwing infrastructuur: applicatie werkplek- en systeemmigratie W95/NT naar W2K ( deelprojectleider applicaties)

uitdaging: eliminatie wildgroei adhoc applicaties.

Vaststellen inkoopvoorwaarden en afsluiten SLA’s voor onderhoud van software en databases ( gedelegeerd opdrachtgever)

uitdaging: more value for less money

Selectie en Implementatie DMS ( Zylab) voor geautomatiseerde factuurafhandeling

uitdaging: omgaan met gebrekkige eigen kennis.

1994 – 1997 Samsom uitgeverij, Alphen aan den Rijn.

Hoofd database redactie. Leiding geven aan vier vaste en een zestal variabele krachten. Verantwoordelijk voor het up to date zijn van een uitgebreide database mbt Nederlandse automatiseringsbedrijven. Verantwoordelijk voor het realisatietraject van jaarboeken. Ontwerpen van Databaseontsluiting op Cdrom en de bijbehorende user interface. Begeleiden van de transitie van mediumspecifiek naar medium neutraal produceren.

1991 –  1994 EDP Publications

Verantwoordelijk voor de afdeling database redactie bij de realisatie van jaarboeken. Spin in het web bij de aansturing van interne advertentieacquisitie, dataentry personeel, programmeurs, informatieleveranciers, zetter en drukker.

1990 -1991 BvA, Haaren
Systeembeheer van het interne Novell netwerk, helpdesk voor klanten. Onderhoudsprogrammeur van het standaardpakket, een roosterpakket voor ziekenhuizen.