AVG implementatie is géén big deal!

Als je de berichtgeving over de ‘nieuwe’ privacywet ziet, krijg je de indruk dat er iets bijzonders staat te gebeuren. Iets wat slechts met bijzondere inspanning en met inhuur van veel extra capaciteit voor elkaar gebokst kan worden. Gelukkig is dat niet zo.

Beperkt

Voor de overgrote meerderheid van bedrijven geldt dat het aantal persoonsregistraties op één hand te tellen is. Datzelfde geldt voor de processen die gebruik maken van die persoonsgegevens. ook wordt verzameling en opslag van die gegevens door andere regelgeving afgedwongen. Als klap op de vuurpijl geldt nog dat de AVG niet nieuw is. Ten opzichte van de huidige wet bescherming persoonsgegevens zijn er marginale wijzigingen.

Zelf doen

Toegegeven: je moet zelf documenteren wat je doet met persoonsgegevens in plaats van aanmelden bij de AP.Je moet de rechtvaardiging van de gegevensverzamelingen communiceren. Beroepen op Vergeet- en correctierecht moeten gehonoreerd kunnen worden en bij het delen van persoonsinformatie moet een satandaarddocument met rechten en plichten van de verwerker opgesteld worden.

En natuurlijk moeten de gegevens goed beschermd worden, maar wie daar nog geen voorziening voor heeft heeft een heel ander probleem.

Hulp

Zoals de titel al zegt is AVG-compliance best te doen. Wel is het een klus die door de gewone bedrijfsvoering heen geweven moet worden. Als u daarvoor capaciteit mist of iemand nodig heeft die de materie al kent en veel ervaring heeft met implementatie van veranderingen kunt u gewoon contact opnemen. Wij helpen u graag.