SCRUM

 

Bij software- ontwikkelprojecten gebruik ik een methodiek (SCRUM) die gebaseerd is op de principes van LEAN en 6Sigma.

Met SCRUM zijn enorme besparingen bij softwareontwikkeling mogelijk  in tijd en geld.  Enerzijds omdat alleen functies gemaakt worden die direct bruikbaar zijn én geld opleveren, anderzijds omdat optimaal gebruik gemaakt wordt van voortschrijdend inzicht. Het belangrijkste gaat eerst en pas wanneer het echt aan de orde komt worden zaken tot in detail uitgewerkt. Tot dan is alleen het doel, de stip aan de horizon, het leidend principe.

Uit onderzoek blijkt dat van software die op de traditionele manier ontwikkeld wordt 45 % nooit en 36 % zelden gebruikt wordt.
Ook blijkt dat 60% van de systeemeisen tijdens een project verandert.
Traditionele ontwikkelmethoden houden hier geen rekening mee. SCRUM wel en ontwikkelt identieke business value dus voor minder dan de helft in tijd en geld.

Bovendien zorgt de SCRUM methode voor een hechte samenwerking tussen gebruikersorganisatie en ontwikkelaars waarbij competenties, kennis en verantwoordelijkheid expliciet benut wordt.

SCRUM is niet nieuw of sexy, de fundamenten werden begin jaren 1980 gelegd en sindsdien gebruikt, getoetst en verbeterd. De leidende principes zijn:

ACTION : Denken tijdens het doen. Niet vooraf doorwrochte onleesbare niet-gehanteerde documenten maken maar  begroten, comuniceren, instrueren en documenteren aan de hand van een actueel maakproces.

INSPECT AND ADAPT: Kijk voortdurend of de gekozen route nog de juiste is en verander die naar believen. Worstel niet door omdat planning, scope en volgorde in beton gegoten zijn. IJk  permanent  hoe de gewenste doelen het snelst en goedkoopst bereikt kunnen worden.

ELIMINATE WASTE: Steek geen energie in zaken die niet direct bijdragen aan het uiteindelijke resultaat. Bureaucratie: Weg ermee. Protocollen: alleen als ze productieverhogend zijn. Documenteren om te documenteren: Zonde van de tijd. Doorwrochte ontwerpen opschrijven: Worden niet gelezen, weg ermee.
Overigens zijn zaken als gestructureerd werken, uitgebreid testen, architectuur opbouwen  enzovoort geen waste maar juist efficiencyverhogend en staan dus hoog in het vaandel.