Requirements management

Requirements (z.nw.) vereisten, (functie)eisen, kwalificaties; [ICT] vereisten, specificaties

Bij projecten die lang duren, geografisch verspreid zijn of een complexe stakeholderstructuur hebben is het aanleggen  van een requirementsproces nuttig om grip te houden op de functionele en budgettaire prioriteiten.

Heptagoon-it kan zo’n proces uitvoeren of implementeren zodat het uiteindelijke doel – een goed systeem voor een ingewikkeld probleem formuleren- beheerbaar blijft.

Het inrichten van een requirements database en zorgen voor een kwalitatief goede vulling ervan is de taak van de requirements engineer.

Waarom:

Automatiseringsprojecten leveren niet altijd wat ervan verwacht werd. Soms ligt dat aan de leverancier, maar minstens zo vaak ligt dat aan de manier waarop de definitie van wensen en eisen -de requirements- gestalte heeft gekregen. Anders gezegd: De verwachtingen zijn onvoldoende uitgesproken en vastgelegd door de opdrachtgever zoals uit onderstaand staatje uit het Chaos Report 2007 van het gerenommeerde onderzoeksinstituut The Standish Group blijkt.( klik op het plaatje om te vergroten)

wat dan wel

Een van de oplossingen hiervoor is het aanleggen van een requirements database  en deze te vullen door een requirements-proces uit te voeren. In de database- ook wel een Single Point Of Definition , een spod genoemd- worden de wensen en eisen voor een informatiesysteem opgeslagen. Aan de requirement wordt externe documentatie  zoals ontwerpen en modellen, testcases, acceptatiecriteria en dergelijke toegevoegd. Bovendien worden onderlinge verbanden tussen de requirements gelegd zodat duidelijk wordt wat de impact wordt van de bouw ervan. Het wordt dus beter mogelijk om te begroten en te plannen.

Ook wordt een ‘wenseigenaar’ aan de requirement gekoppeld. Deze persoon of groep blijft dan verantwoordelijk voor de actualiteit en volledigheid van de requirement.
Dit model werd eind vorige eeuw ontwikkeld door de engelse Volere groep, en bewijst nog steeds goede diensten. inmiddels is hun requirements template als  standaard geadopteerd door moderne architectuurmethoden als TOGAF