Onder de naam Heptagoon realiseert Caspar van den Bogaert snelle en goede informatievoorziening bij organisaties waar automatisering wel ín hart van de business zit, maar niet de corebusiness ís.

Oplossingen leveren uit realistische verwachtingen is mijn doel. Anders gezegd: creëren en formuleren van visionaire nuchterheid bij u als opdrachtgever, maar ook bij diegenen die voor u de oplossingen bouwen en beheren.  Dat realisme, gekoppeld aan  de focus op resultaat zorgt voor Optimaal Opdrachtgeverschap. Met korte doorlooptijden, lagere kosten en een efficiëntere inzet van mensen en middelen kunt u sneller inspelen op de behoeften van de markt en gaat uw informatievoorziening waarde toevoegen in plaats van fondsen te verbruiken.

Uitgangspunten daarbij zijn gebruikgerichtheid, agility en lean-ness én de duurzaamheid van de onderliggende architectuur.

De insteek is generalistisch, pragmatisch en context-sensitief. Creativiteit waar mogelijk, formaliteit waar noodzakelijk. Workshops en story-telling sessies bij ontkiemende ideeën, requirements management in complexe of geografisch gedistribueerde situaties, TOGAF-ADM  om een lange termijn vorm te geven, SCRUM-technieken om hyperproductiviteit bij softwareontwikkeling af te dwingen.